.
 • زیبایی بینی در ایران وجهان

  2016/فروردین/6

  زیبایی بینی در ایران وجهان

  طبق اخرین امار های موجود روزانه حدود سیصد  عمل جراحی بینی درسطح  تهران صورت میگیرد. و در سطح جهانی این امار به بیش از بیست هزار در روز میرسد، که در این میان ایران بیشترین امار این عمل را به خود اختصاص داده است  که امار این عمل در ایران در سال به حدود هشتاد هزار مورد میرسد که این ارقام  هر ساله در حال افزایش است.به همین دلیل این تعداد و امار از عمل بینی  ایران را پایتخت جراحی زیبایی بینی  در دنیا تبدیل کرده است.
   نمی‌توان گفت گسترش جراحی بینی بین جوانان در ایران، پدیده‌ای مثبت یا منفی است. از یک‌سو تلاش برای زیباتر شدن نشا‌نه‌ی مثبتی از تقویت هرچه بیشتر فردگرایی در جامعه ایران است، از سوی برخی  ان را نشانه‌ کم شدن اعتماد به نفس افراد در  جامعه می‌دانند.
  به دلیل سود بالایی که انجام عمل‌های زیبایی برای پزشکان دارد، امکان سواستفاده از جوانان متقاضی نیز در ایران بالاست. بنا بر این انتخاب جراح بینی مناسب برای پیشرفت و رضایت روند عمل زیبایی بسیار حایز اهمیت است.
  زیبایی بینی در ایران وجهان