.
 • عمل بینی بازیگران

  2017/مهر/19

  عمل بینی بازیگران و افراد مشهور

  طبق تحقیقات، سالانه حدود ۱۵۰ هزار عمل بینی در ایران انجام می‌شود و ایران در رتبه سوم عمل بینی در دنیا قرار دارد. جراحی بینی در ایران از دهه هفتاد شروع شده است و از همان زمان بود که بازیگران و آدم‌های عادی به انجام آن اقدام کردند. بازیگران و افراد مشهور بیشتر از آدم‌های عادی در معرض دید هستند و تماشاگر و هوادار دارند، به همین دلیل هم به ظاهر خود خیلی اهمیت می‌دهند. در پی این خواست زیباتر دیده شدنشان تعدادی از آنها هستند که به سمت عمل‌های زیبایی رفته‌اند به ویژه جراح بینی که در کشور ما رایج‌تر از جراحی‌های زیبایی دیگر است و طرف داران بسیاری نیز دارد.
  البته انجام عمل جراحی زیبایی تنها بین بازیگران ایرانی و زنان شایع نیست، بلکه در بین هنرپیشه‌های تمام دنیا و در میان مردان نیز دیده می‌شود. اما خیلی از کارگردان‌ها به دنبال بازیگرانی هستند که عمل بینی انجام نداده باشند. گاهی ممکن است این عمل‌های جراحی تأثیر منفی روی حرفه آنها بگذارد. بازیگرانی هم هستند که انجام عمل بینی را منکر می‌شوند!
  اوایل که تب عمل بینی تازه داغ شده بود، بسیاری از بازیگران تصمیم گرفتند با عمل بینی و کمی تغییر، فرم صورت خود را برای بیننده قابل پذیرش‌تر کنند. جراحی بینی در آن برای رفع نواقص و کوچک کردن بینی بزرگ بود. در نهایت هم این جراحت به زیبایی و ترکیب چهره افراد کمک می‌کرد. حتی در برخی از آنها باعث شد که نقش‌هایشان پیش از عمل و پس از عمل با هم فرق داشته باشند.
  زمانی که بعضی از بازیگران میان سال دست به جراحی بینی می‌زنند، باعث می‌شود که کارگردانان در دادن نقش به آنها به دلیل تغییری که در سن و سال آنها ایجاد می‌شود، دچار سردرگمی ‌شوند. به نظر می‌رسد این افراد باید در انجام عمل بینی حسابی تفکر کنند، شاید طرف داران آنها چهره آنها را پیش از عمل بیشتر دوست داشته باشند.
  در میان بازیگرانی که دست به جراحی بینی زده‌اند برخی نیز از انجام آن پشیمان شده‌اند و دوست دارند به چهره پیش از عمل خود بازگردند. البته هستند پزشکانی هم که متقاضیان عمل بینی که این کار برای آنها به نظر غیر ضروری می‌رسد را از انجام این کار منصرف می‌کنند.
  به هر حال، عمل بینی در میان بازیگران و افراد مشهور همیشه مقوله‌ای خبر ساز بوده است. به دلیل جذابیتی که این افراد دارند، همیشه هر خبری درباره آنها خیلی زود به گوش مخاطبان می‌رسد، به ویژه این روزها که به مدد شبکه‌های اجتماعی اخبار به سرعت پخش می‌شوند.


   
  عمل بینی بازیگران