.
 • چسب زدن بینی بعد از عمل

  2017/مهر/20

  چسب زدن بيني بعد از عمل بینی

  خیلی وقت‌ها ما از چسبی که افراد روی بینی خود می‌زنند متوجه می‌شویم که بینی خود را جراحی کرده‌اند. در واقع چسب زدن به بینی از نشانه‌های عمل بینی است. البته این چسب زدن تنها با این هدف که به دیگران بفهماند بینی خود را جراحی کرده صورت نمی‌گیرد و هدف‌های مهم‌تری نیز دارد.
  اقدام‌های پس از جراحی به اندازه خود عمل مهم هستند. بعد از عمل جراحی بینی متورم می‌شود که بیشتر در اطراف سر بینی قابل مشاهده است. استفاده از چسب بینی موجب می‌شود که فشار صحیح بر پوست وارد شود و از تغییر فرم و بافت نرم آن پیشگیری می‌شود. بعد از جراح بینی شکل بینی با تغییر استخوان‌ها و غضروف‌ها صورت می‌گیرد. چسب در واقع ظاهر جدید بینی را حفظ می‌کند. نحوه چسب زدن نقش بسیار مهمی در طول درمان دارد. بهتر است دو بار در هفته در طی دو ماه تحت نظر پزشک متخصص چسب زدن بینی انجام شود.  

  نحوه چسب زدن بینی

  چسب زدن به دلیل این که در شکل گرفتن بینی مؤثر است، باید درست و با دقت انجام شود که نتیجه مطلوب از آن گرفته شود. نحوه چسب زدن به این شکل است که ابتدا باید چسب بینی را آماده کرد و آن را با دقت به قطعه‌های 2.5 سانتی متری تقسیم کرد. فرد برای این کار به 15 سانتی متر چسب نیاز دارد.
  چسب زدن را از قسمت بالای بینی آغاز کنید. وقتی چسب روی پشت بینی زده می‌شود، باید چسب جدید نصف فضای بیشتر در مقایسه با چسب قدیمی را پوشش دهد. باید دو تکه چسب را روی بالای بینی چسباند. چسب 15 سانتی متری را روی دو طرف سر بینی خود به شکلی کشید که چسب سر بینی را کامل جمع کند. باید سر بینی حتماً رو به بالا قرار گیرد. فرد باید دو بار این عمل را در شرایط متفاوت سر بینی انجام دهد و با یک قطعه چسب 15 سانتی متری سر بینی را رو به بالا بکند.  
  این کار باید با دقت انجام شود و اگر درست انجام نشود ممکن است آسیب زا باشد. معمولاً دو تا سه هفته بعد از عمل چسب زدن ادامه دارد. برای حصول بهترین نتیجه بهتر است تا چند ماه این کار انجام وشد. پیش از خواب باید بینی را چسب زد و در زمان بیدار شدن باز کرد.

  فواید چسب زدن بینی

  •    کاهش تورم و التهاب بینی
  •    فرم گرفتن ظاهر بینی در دو هفته ابتدایی پس از عمل
  •    اخطاری به اطرافیان برای دقت در برقراری هر نوع برخورد فیزیکی با فرد   
  چسب زدن بینی بعد از عمل