مشاوره مستقیم : 09382442551

تزریق چربی به واژن

 با توجه به تغییرات فیزیکی که در اثر عوامل طبیعی وافزایش سن ویا  ...در ناحیه تناسلی بانوان پیش میاید نیاز به ترمیم ویا جوان سازی این ناحیه همواره برای بانوان به عنوان یک دغدغه مطرح بوده است اما با توجه به رشد تکنولوژی روش های مختلفی را برای درمان این نوع عارضه از قبیل لیزر های متداول وغیره مود استفاده قرار میگرفته است اما در این بین  یکی دیگر از روش های جدید و پر طرفدار برای جوان سازی بافت ناحیه تناسلی برای بانوان روش جوان سازی به روش پرکننده های مرسوم و طبیعی است که تزریق چربی یکی از این پرکننده های ایمن و طبیعی برای این روش است.
                                                                            تزریق چربی به واژن