مشاوره مستقیم : 09382442551

 عمل بینی گوشتی                          

بینی گوشتی به چه نوع بینی اطلاق میگردد؟


    بینی گوشتی دارای پوستی ضخیم و اسکلت غضروفی ضعیف میباشد.
بواسطه فراوانی غدد مترشحه چربی پوست بینی این افراد ضخیم و چرب میباشد. در این موارد بهتر است با تقویت داربست غضروفی بینی، شکل مناسب به نوک بینی داده شود. بنابراین بسیاری از بینی های گوشتی در حقیقت به جای این که بافت زیاد داشته باشند، از داربست ضعیفی برخوردارند و با تقویت این داربست می توان این عیب را اصلاح نمود. دانش، تجربه و هنر جراح بینی قادر است این تعادل و توازن ظریف را در جهت ایجاد نوک بینی طبیعی و با ثبات ایجاد نماید.
                                                                                                                    عمل بینی گوشتی