مشاوره مستقیم : 09382442551

 ماندگاری تزریق چربی

تزریق چربی نوعی پیوند محسوب میشود که در ان سلول چربی از ناحیه ای با تراکم بالا به ناحیه دیگر منتقل میشود که  باید به دقت و توسط پزشک متخصص در این زمینه انجام پذیرد. که دوام چربی در این نوع پیوند ها بعداز تورم عمدتا با بافت میزبان تطبیق پیدا میکند تا کیفیت چربی ان حفظ شود .در این نوع عمل های زیبایی اگر چربی به طور صحیح وتوسط پزشک حاذق انجام پذیرد حدود 40 الی 70 درصد از سلول های چربی زنده میمانند  وماندگاری ان برای همیشه حفظ خواهد شد.
ماندگاری تزریق چربی